Corul Parohiei

 

„Cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.” (Ps.103,34)
„Cine cântă, se roagă de două ori.” (Fer. Augustin)

Cântările Sfintei Liturghii:
Ectenia mare (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul I – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Antifonul I – gl. 8 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul I (special) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul II – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Antifonul II – gl. 8 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul II (special) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Fericirile (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Veniți să ne închinăm (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Doamne mântuiește (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfinte Dumnezeule (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Sfinte Dumnezeule (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Câți în Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Aliluia – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Aliluia (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Mărire Ție (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ectenia întreită (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ectenia (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Heruvic – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Heruvic – M. Cuteanu (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ca pe Împăratul (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ectenia (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Pe Tatăl (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Iubi-Te-voi, Doamne (pdf). Solo, sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Mila păcii (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Cu vrednicie (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfânt – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Sfânt – I. Alfeiev (variantă) (pdf).  Sopranalto, bascor. (ly)
Amin (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Pe Tine Te lăudăm – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Pe Tine Te lăudăm – G. Musicescu (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Cuvine-se cu adevărat – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Cuvine-se cu adevărat – Gh. Dima (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Îngerul a strigat (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
De tine se bucură (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Pe toți și pe toate (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ectenia (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Tatăl nostru (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Unul Sfânt (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Bine este cuvântat (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Bine este cuvântat (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Trupul lui Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Gustați și vedeți (pdf). Melodie, canon. (ly)
Aliluia – N. Moldoveanu (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Am văzut lumina (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Am văzut lumina (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Să se umple gurile noastre (pdf). Melodie. (ly)
Să se umple gurile noastre (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Să se umple gurile noastre (Întărește-ne pe noi) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Întru numele Domnlui (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Fie numele (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Slavă Tatălui (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Imnul arhieresc (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Veșnică pomenire (pdf). Sopran, altotenor, bas, cor. (ly)

Pricesne:
Acestea zice Domnul (pdf). Sopranalto, bariton, cor. (ly)
Arată-ți îndurarea (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Atât a iubit Dumnezeu lumea (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Blândul Păstor (pdf). Sopranaltobaritoncor. (ly)
Cât de mărit (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ce bine e când frații (pdf). Sopranaltobaritoncor. (ly)
De sus din cer (pdf). Sopran, alto, bas, cor. (ly)
Deschideți mari ale cerului porți (pdf). Sopranaltobaritoncor. (ly)
Din mormântu-ntunecat (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Din tine-i pacea dulce (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Doamne, buzele mele (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Eu sunt Învierea (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Fie mărit în veci (pdf). Sopran, alto, bas, cor. (ly)
În noaptea Învierii (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Înnoiește-te, noule Ierusalime (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Îți mulțumesc, Doamne (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Mai lângă Tronul Tău (pdf). Sopran, alto, bas, cor. (ly)
Maica Cerului (pdf). Sopran, alto, cor. (ly)
Nădejdea mea (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
O, frunte-nsângerată (J. S. Bach) (pdf). Sopran, alto, bas, cor. (ly)
Pe Domnul lăudați-L (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Pentru Tine, Doamne (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Preasfântă Maică și Fecioară (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Preasfântă Născătoare a Domnului Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Psalmul 50 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Răsai asupra mea (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ridica-voi ochii mei (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Rugăciune (variantă după M. Eminescu) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Rugăciune – C. Drăgușin (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Rugăciune – I. Popescu-Pasărea (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Să faci, o, Iisuse (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfărâmând porțile iadului (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Veniți norii de mulțime (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Colinde:
Am plecat să colindăm (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Astăzi s-a născut Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Bună dimineața la Moș Ajun (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ce bucurie-ar fi (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Deschide ușa, creștine (pdf). Sopran, alto, cor. (ly)
Din cer senin (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Es ist ein Ros’ entsprungen (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Fecioara astăzi (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Gazde mari, nu mai dormiți (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
In dulci jubilo (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Joy to the World (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Moș Crăciun (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Nașterea Ta, Hristoase (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Nouă, azi, ne-a răsărit (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
O, ce veste minunată (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Once in Royal David’s City (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Răsunet blând de clopoței (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Stille Nacht (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)

Tropare:
Apărătoare Doamnă (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Binecuvântat ești, Hristoase (Rusalii) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Crucii Tale (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Hristos a înviat (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Hristos a înviat (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
În Iordan botezându-Te (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Întru tine, Maică (Sf. Cv. Parascheva) (pdf). Melodie. (ly)
Mucenicii Tăi, Doamne (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Nașterea Ta, Hristoase (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Oster – Troparion (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Sub milostivirea ta (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Troparul Sf. Ap. Petru și Pavel (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Troparul Sf. Ier. Andrei Baron de Șaguna (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ușa milostivirii (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Cântări ale Vecerniei:
Doamne, strigat-am – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Doamne, strigat-am – gl. 8 (pdf). Melodie. (ly)
Lumină lină (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Acum eliberează (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Alte cântări:
Imnul Regal Român (Trăiască Regele) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Basarabie frumoasă (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Când a fost să moară Ștefan (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Cântă cucu (pdf). Sopran, alto, cor. (ly)
Treceți batalioane române Carpații (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Tu, Ardeal (Colindul Ardealului) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

De ziua ta (Un suflet bun să ai) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
La mulți ani cu sănătate (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)