Hramurile parohiei

   

Viața      Icoane      Acatist      Paraclis      Canon      Minuni

Troparul Sf. Cuvioase Parascheva

“Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.”

“Dobândirea dezmierdării ce-i râvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către locașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică Prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și Înainte-stătătoare cea în credință Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.”

 

Viața      Imagini      Icoana

Troparul

Mucenicii Tăi, Doamne Kilian, Kolonat și Totnan, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul

Luminători luminați v-ați arătat, dumnezeieștilor Mucenici, făptura toată luminând-o cu strălucirea minunilor, dezlegând neputințele și adâncul întunericului izgonind și lui Hristos Dumnezeu neîncetat vă rugati pentru noi toți.