Consiliul director

  • Preot paroh Ionuț Păun, Președinte
  • Dl. Alexandru Ștefan Anca, Vicepreședinte
  • Dna. Dr. Mihaela-Simona Ichim, contabil
  • Dl. Aurelian Gurguță
  • Dl. Marius Schüsser
  • Dl. Dănuț-Aurel Neculai