Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm

Imnul Sfântului Ambrozie

Anul 387, Sfintele Paşti, Milano.
Doi mari viitori sfinţi se intâlnesc. Sfântul episcop Ambrozie al Mediolanului îl botează pe Fericitul Augustin, proaspăt convertit, unul din cei 4 Sfinţi Părinţi cărturari ai Apusului, rostind faimosul Imn, de o frumuseţe covârşitoare. Iată-l, în forma completă (priceasna conţine doar părţile esenţiale):

Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm,
Pe Tine, Doamne, Te mărturisim,
Pe Tine, veşnicule Părinte, tot pământul Te cinsteşte.
Ţie, toţi îngerii, cerurile şi toate puterile;
Ţie, Heruvimii şi Serafimii, cu glas neîncetat îţi strigă:
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot!
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea slavei Tale;
Pe Tine Te laudă ceata slăvită a apostolilor,
Mulţimea vrednică de laudă a proorocilor,
Oştirea îmbrăcată în alb a mucenicilor.
Pe Tine, Sfânta Biserică Te mărturiseşte pe întregul pământ,
Tată al nesfârşitei măriri,
Pe adevăratul Fiul Tău, Unul Născut, care trebuie cinstit
Şi pe Sfântul Duh, Mângâietorul.
Tu, Hristoase, Împărat al slavei,
Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui,
Tu, Care aveai să Te întrupezi în om, pentru a-l mântui,
Nu Te-ai temut de pântecele Fecioarei;
Tu, după ce ai biruit actul morţii,
ai deschis credincioşilor Împărăţia cerurilor;
Tu stai de-a dreapta Lui Dumnezeu, în slava Tatălui.
Credem ca vei veni Judecător!
Te rugăm, vino în ajutorul robilor Tăi,
Pe care i-ai răscumpărat cu preţiosul Tău sânge,
Dăruieşte-le slava veşnică cu sfinţii Tăi.
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta
Şi condu-l pe el şi-l înalţă, în veacul veacului.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat să ne păzim noi.
Mântuieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădajduit întru Tine.
Întru Tine am nădăjduit, Doamne, să nu mă ruşinez în veac.

Teologii încă nu sunt siguri; după unii, Imnul Sf. Ambrozie este atribuit unui străvechi român, Sf. Niceta Remesianul. Cert este că misa latină „Te Deum” (laudamus) vine tocmai de la acest imn.

Partitura, 2 voci (pdf): Imnul Sfântului Ambrozie

Voci (mp3): sopran, bas, mixt

Sursă Lilypond (ly): Imnul Sfântului Ambrozie

Lasă un comentariu