Cinei Tale – N. Moldoveanu

„Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte, că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ţie: ‘pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţia Ta'”.

Biserica învață că Jertfa nu este doar un semn, un simbol, ci un adevărat sacrificiu. Nu pâinea este jertfită, ci Însuși Trupul lui Hristos. Jertfa euharistică nu este jertfirea sângeroasă a Mielului, ci jertfă nesângeroasă, unde pâinea se preschimbă în Mielul de jertfă.
Momentele jertfei lui Hristos – Întruparea, Cina cea de Taină, Răstignirea, Învierea și Înălţarea Domnului sunt actualizate în Euharistie, nu sunt repetate.
(sursa: https://ro.orthodoxwiki.org/Euharistie)

Partitura, cor mixt (pdf): Cinei Tale

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Cinei Tale