Tatăl nostru – I. D. Chirescu

„Tatăl nostru care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie-mpărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer și pe pământ.
Pânea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi!
Și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.”

Partitura, cor mixt (pdf): Tatăl nostru – I. D. Chirescu

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Tatăl nostru – I. D. Chirescu