Tatăl nostru – A. Pann

„Tatăl nostru care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.”

Partitura, cor mixt (pdf): Tatăl nostru – A. Pann

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Tatăl nostru – A. Pann