Sfânt – T. Popovici

„În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând:
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”
Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum.” (Isaia 6, 1-4)

Bănățeanul Timotei Popovici a fost un preot, pedagog și compozitor român. Elev al lui Gavriil Musicescu, a activat ca dirijor și profesor de muzică și  la Brașov și Sibiu.

 

Partitura, cor mixt (pdf): Sfânt – T. Popovici

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Sfânt – T. Popovici