Sfânt – G. Musicescu

„În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând:
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”
Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum.” (Isaia 6, 1-4)

 

Partitura, cor mixt (pdf): Sfânt – G. Musicescu

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Sfânt – G. Musicescu

Lasă un comentariu