Nașterea Ta, Hristoase

„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței, că întru ea, cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus.
Doamne, mărire Ție!”

Partitura, cor mixt (pdf): Nașterea Ta, Hristoase

Voci (mp3): sopranaltobaritoncor mixt

Sursă Lilypond (ly): Nașterea Ta, Hristoase