Heruvic – M. Cuteanu

Un element caracteristic liturgic al Vohodului Mare este Imnul Heruvimic (Heruvicul):
“Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm”.

Adică: “Noi, care tainic închipuim pe Heruvimi şi cântăm Treimii de viaţă făcătoare cântarea cea întreit sfântă, să lăsăm orice grijă lumească”.
Sf. Nicolae Cabasila

Într-o străfulgerare genială de condei, Marius Cuteanu (1917 – 2013), a introdus elemente de folclor la ”întreit sfântă cântare aducem”, care sună a Rapsodia română de Enescu.

 

Partitura, cor mixt (pdf): Heruvic

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Heruvic