Fecioara astăzi

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci.
Condac la Praznicul Naşterii Domnului (Crăciunul)

Partitura, cor mixt (pdf): Fecioara astăzi

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Fecioara astăzi