De tine se bucură (variantă)

„De tine, cea plină de dar, se bucură toată făptura, soborul îngeresc şi neamul omenesc. Biserică sfinţită si rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat şi prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci, Dumnezeul nostru. Că pântecele tău scaun l-a făcut mai desfătat decât cerurile.
De tine, cea plină de dar, se bucură toată făptura! Mărire, mărire ţie!”

Partitura, cor mixt (pdf): De tine se bucură

Voci (mp3): sopranaltobaritoncor mixt.

Sursă Lilypond (ly): De tine se bucură