De tine se bucură (gl. 5) – N. Moldoveanu

 
De tine se bucură, ceea ce eşti plină de dar, toată făptura. Soborul îngeresc şi neamul omenesc; ceea ce eşti biserică sfinţită si rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat şi prunc S-a făcut, Cel ce este mai înainte de veci. Că pântecele tău scaun l-a făcut şi mai desfătat decât cerurile l-a lucrat.
De tine se bucură, ceea ce esti plinã de dar, toată făptura, mărire ţie!

Partitura, cor mixt (pdf): De tine se bucură

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): De tine se bucură