Corul Parohiei

„Cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.” (Ps.103,34)

„Cine cântă, se roagă de două ori.” (Fer. Augustin)

 

Vă interesează muzica bisericească pe mai multe voci?
Ne bucurăm să cântați împreună cu noi!
Repetițiile cuprind:
– pregătirea cântecelor care se vor cânta la biserică,
– elemente de teoria muzicii,
– exerciții pentru formarea vocii.

Din repertoriu:

Cântările Sfintei Liturghii:
Ectenia mare (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul I – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Antifonul I – gl. 8 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul I (special) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul II – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Antifonul II – gl. 8 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Antifonul II (special) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Fericirile (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Apărătoare Doamnă (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Veniți să ne închinăm (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Doamne mântuiește (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfinte Dumnezeule (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Sfinte Dumnezeule (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Câți în Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Aliluia (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Mărire Ție (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ectenia întreită (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Ectenia (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Heruvic – N. Lungu (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Heruvic – M. Cuteanu (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ca pe Împăratul (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ectenia (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Pe Tatăl (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Iubi-Te-voi, Doamne (pdf). Solo, sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Mila păcii (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Cu vrednicie (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfânt (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Amin (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Pe Tine Te lăudăm (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Cuvine-se cu adevărat – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Cuvine-se cu adevărat – Gh. Dima (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Îngerul a strigat (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
De tine se bucură (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Pe toți și pe toate (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ectenia (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Tatăl nostru (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Unul Sfânt (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Bine este cuvântat (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Bine este cuvântat (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Trupul lui Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Gustați și vedeți (pdf). Melodie, canon. (ly)
Aliluia (gl. 8) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Am văzut lumina (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Am văzut lumina (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Să se umple gurile noastre (pdf). Melodie. (ly)
Să se umple gurile noastre (variantă) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Să se umple gurile noastre (Întărește-ne pe noi) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Întru numele Domnlui (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Troparul Sf. Cv. Parascheva (pdf). Melodie. (ly)
Veșnică pomenire (pdf). Sopran, altotenor, bas, cor. (ly)
Fie numele (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Slavă Tatălui (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Mucenicii Tăi, Doamne (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Crucii Tale (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Hristos a înviat (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Hristos a înviat (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Oster – Troparion (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Imnul arhieresc (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Pricesne:
Acestea zice Domnul (pdf). Sopranalto, bariton, cor. (ly)
Aliluia – L. Cohen (pdf). Sopranalto, bariton, cor. (ly)
Cât de mărit (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
De sus din cer (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Din mormântu-ntunecat (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Eu sunt Învierea (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Înnoiește-te, noule Ierusalime (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Nădejdea mea (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
O, frunte-nsângerată (J.S.Bach) (pdf). Sopran, alto, bas, cor. (ly)
Pe Domnul lăudați-L (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Pentru Tine, Doamne (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Preasfântă Născătoare (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Psalmul 50 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ridica-voi ochii mei (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Rugăciune (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Rugăciune – C. Drăgușin (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sfărâmând porțile iadului (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Veniți norii de mulțime (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Imne mariologice:
Cuvine-se cu adevărat (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Sub milostivirea ta (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Rugăciune (variantă) (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
De tine se bucură (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Apărătoare Doamnă (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Arată-ți îndurarea (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Ușa milostivirii (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Îngerul a strigat (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)

Colinde:
Am plecat să colindăm (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Astăzi s-a născut Hristos (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Bună dimineața la Moș Ajun (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Din cer senin (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Es ist ein Ros’ entsprungen (pdf). Sopran, Bariton, Chor. (ly)
Gazde mari, nu mai dormiți (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
In dulci jubilo (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Joy to the World (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Moș Crăciun (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
Nouă, azi, ne-a răsărit (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)
O, ce veste minunată (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Once in Royal David’s City (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Stille Nacht (pdf). Sopran, alto, tenor, bas, cor. (ly)

Cântări ale Vecerniei:
Doamne, strigat-am – gl. 5 (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)
Doamne, strigat-am – gl. 8 (pdf). Melodie. (ly)
Lumină lină (pdf). Sopran, bariton, cor. (ly)
Acum eliberează (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

Alte cântări:
Imnul Regal Român (Trăiască Regele) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)

De ziua ta (Un suflet bun să ai) (pdf). Sopran, alto, bariton, cor. (ly)