Ca pe Împăratul / G. Musicescu

Un element caracteristic liturgic al Vohodului Mare este Imnul Heruvimic (Heruvicul):
“Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
Ca pe Împăratul tuturor primind pe Cel nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti.
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
”.
Adică: “Noi, care tainic închipuim pe Heruvimi şi cântăm Treimii de viaţă făcătoare cântarea cea întreit sfântă, să lăsăm orice grijă lumească, pentru ca să-L primim pe Împăratul tuturor, Care este în chip nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti”.
Sf. Nicolae Cabasila

Partitura, cor mixt (pdf): Ca pe Împăratul

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Ca pe Împăratul

Lasă un comentariu