Blândul Păstor

„Odată, L-am văzut trecând
Cu turma pe Păstorul blând.
Mergea cu dânsa la izvor,
Blândul Păstor, blândul Păstor.

El le-a iubit cu dor nespus
Şi viața pentru oi Și-a pus
Şi pentru mântuirea lor
Blândul Păstor, blândul Păstor.

Și-atuncea oile-au venit,
Pe cruce, sus, L-au răstignit.
El se ruga spre mila lor,
Blândul Păstor, blândul Păstor.”

O priceasnă de-a dreptul populară, atât e de cunoscută. Cooperare măiastră a tandemului Traian Dorz (versuri) – Nicolae Moldoveanu (muzică). Câteva cuvinte despre compozitor:
Nicolae Moldoveanu (1922-2007) a compus peste 8000 imnuri și cântări duhovnicești. Crescut în Biserica ortodoxă, s-a format în iureșul mișcării “Oastea Domnului”, pentru care a devenit un mare reprezentant.
Între 1959 și 1964 a fost închis pentru “compunerea de cântări religioase și propagandă religioasă”. În pușcărie, fără creion, hârtie și portativ a compus 350 cântări. După cei 5 ani de detenție le-a scris integral din memorie. În perioada detenției a fost coleg de celulă cu pastorul Richard Wurmbrand. (bibliotecacrestina.ro)

 

Partitura, cor mixt (pdf): Blândul Păstor

Voci (mp3): sopranaltobaritoncor mixt.

Sursă Lilypond (ly): Blândul Păstor