Consiliul director

  • Dl. Aurelian Gurguță, Președinte
  • Dl. Dr. Alexandru Anca, Vicepreședinte
  • Preot Ionuț Păun, director
  • Dl. Fabian Kowatsch, contabil
  • D-na Renate Lerch-Gurguță, responsabil protocol
  • Dl. Ștefan Bojidar, viceresponsabil protocol
  • D-na Dr. med. Mihaela-Simona Ichim, membru
  • Dl. Alexandru Schüsser, membru