Antifonul I (glasul 8) – N. Lungu

Strana: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat eşti Doamne.

După ecfonis, diaconul se închină şi trece înaintea icoanei Mântuitorului, ţinând orarul la piept cu trei degete ale mâinii drepte, iar în acest timp preotul citeşte în taină Rugăciunea Antifonului Întâi:
Doamne Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată şi slavă neajunsă, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni negrăită, Însuţi Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi şi spre sfântă biserica aceasta, şi fă bogate milele Tale şi îndurările Tale cu noi şi cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Partitura, cor mixt (pdf): Antifonul I – glasul 8 (N. Lungu)

Voci (mp3): sopranaltobaritoncor mixt

Sursă Lilypond (ly): Antifonul I – glasul 8 (N. Lungu)