Cuvine-se cu adevărat (gl. 5) – I. Popescu-Pasărea

„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.”

Partitura, cor mixt (pdf): Cuvine-se cu adevărat

Voci (mp3): sopran, alto, tenor, bas, cor mixt

Sursă Lilypond (ly): Cuvine-se cu adevărat